Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is divers en van alle leeftijden.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is

 • zorg en ondersteuning
 • op regelmatige basis
 • aan een familielid, een vriend, een buur of iemand die je graag ziet met een extra zorgnood
 • door ouderdom, ziekte, een beperking, psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek.

Deze zorg en ondersteuning kan allerlei vormen aannemen:

 • hulp in het huishouden: koken, strijken…

 • hulp bij persoonlijke hygiëne: wassen, kleden, toiletbezoek,…

 • hulp bij verplaatsingen in huis en daarbuiten: vervoer naar het ziekenhuis, naar hobby...

 • emotionele ondersteuning: gezelschap houden, er zijn, luisteren …

 • administratieve ondersteuning.

Vaak is mantelzorg een combinatie van deze taken.

Wat is mantelzorg niet?

 • Mantelzorg verlenen is geen beroep. Het is geen betaald werk.

 • Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk waar je bewust voor kiest. Mantelzorg komt op je pad, het overkomt je. De band tussen jou en de zorgbehoevende persoon was er doorgaans al voordat je naaste zorgbehoevend werd.

Mantelzorg is vanzelfsprekend, toch?

Mantelzorg wordt wel eens als ‘vanzelfsprekende zorg’ beschouwd. Het spreekt voor zich dat een moeder zorg draagt voor haar kind met een beperking. Of dat een zoon zijn ouder wordende moeder ondersteunt.

Toch is mantelzorg niet vanzelfsprekend. Mantelzorg overstijgt de ‘gewone zorg voor elkaar’ in duur of intensiteit. Mantelzorg is verrijkend, maar kan – met hoeveel liefde en toewijding ook gegeven – ook wel eens zwaar wegen.

Daarom is het belangrijk dat je als mantelzorger ook goed voor jezelf zorgt. Durf een beroep te doen op andere (professionele) hulp. Zo houd je het draaglijk voor jezelf en kan je de beste hulp verlenen aan je naaste.

Mantelzorg is van alle leeftijden

Mantelzorg is niet alleen iets van volwassenen of ouderen. Wist je dat één jongere op vijf in Vlaanderen mantelzorger is?

Natuurlijk springt elke tiener wel eens bij in het huishouden. Dat maakt je nog niet tot mantelzorger.

Jongeren met bijvoorbeeld een chronisch zieke moeder, met een broer of zus met een beperking of met een vader met psychische problemen, steken dikwijls veel meer tijd en energie in zorg en ondersteuning dan hun leeftijdsgenoten.

Ook deze jongeren beschouwen hun mantelzorg vaak als vanzelfsprekend. Maar dat is ze niet. Op jonge leeftijd al een ouderrol opnemen en zorgtaken combineren met school en vriendschappen, is voor niemand evident. Lees hier meer over jonge mantelzorg.

Foto van Brigitte

Brigitte (55) zorgt voor haar echtgenoot en moeder

Deborah lacht in de camera

Deborah (35) zorgt voor haar zoon en dochter

Foto van vrouw

Florence (54) zorgt voor haar partner

infographic met cijfers over mantelzorg in Vlaanderen

Ontdek ook

Het mantelzorgstatuut

Vraag het mantelzorgstatuut aan om je officieel als mantelzorger te laten erkennen

Meer lezen

Verlof

Verken verlofmogelijkheden voor mantelzorgers

Meer lezen

Financiële ondersteuning

Lees alles over tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgvragers

Meer lezen

Verenigingen

​​Vlaanderen telt 6 erkende mantelzorgverenigingen

Meer lezen