Verlof

Verken verlofmogelijkheden voor mantelzorgers

Algemeen van toepassing: thematisch verlof 

Thematische verloven maken het je mogelijk om tijdens een bepaalde periode je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Via volgende externe links vind je alle nodige informatie:

Specifieke regeling afhankelijk van je statuut of werkgever

Via volgende externe links vind je alle nodige informatie:

Andere vormen

Tips

 1. Met de tool break@work van de FOD Sociale Zekerheid kan je nagaan op welke vorm van verlof je nog recht hebt en hoeveel. 
 2. Werk je in de privésector of de socialprofitsector? Neem je mantelzorgverlof, tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof op? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Je kan de premie hier aanvragen.

In onderstaande excel-tool vind je een overzicht van verlofregelingen. Lees in het eerste tabblad de gebruiksaanwijzing om een selectie te maken afhankelijk van jouw profiel.

Verlof zonder wedde

Dit kan een oplossing zijn bij noodsituaties, maar informeer je goed over de gevolgen op lange termijn.

Hou rekening met het volgende:

 • Je ontvangt geen loon en bent in die periode ook niet beschermd tegen ontslag.

 • De periode van verlof zonder wedde telt niet mee in de berekening van jouw vakantiedagen of eindejaarspremie.

 • Vaak zijn er ook gevolgen voor je ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar ook voor je werkloosheidsuitkering en je pensioenrechten.

 • Heb je een hospitalisatieverzekering via je werkgever? Informeer je dan goed over de voorwaarden, zodat je niet plotseling zonder verzekering valt.

Verlof zonder wedde is geen recht. Je hebt dus altijd de goedkeuring van je werkgever nodig. Je spreekt onderling de voorwaarden af om je arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen. 

Procedure

Er bestaat geen wettelijke procedure. Het is aangeraden om duidelijke afspraken op papier te zetten: de duur van je afwezigheid, wat je doet met bedrijfseigendom (bedrijfswagen, laptop…) en of je werkgever tijdens deze periode nog een beroep op jou kan doen.

Lees hier tips over in gesprek gaan met je werkgever.

Waar kan je terecht?

Je personeelsdienst of vakbond kunnen je verder helpen.

Zelfstandige en mantelzorger?

Ook voor zelfstandigen bestaan er mogelijkheden om de combinatie werk en zorg haalbaar te maken.

Je kan je zelfstandige activiteit (volledig of gedeeltelijk) onderbreken voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden.

Wat mag je verwachten?

 • een maandelijkse forfaitaire uitkering voor maximaal 12 maanden

 • een vrijstelling van bijdragen voor maximaal 4 kwartaalbijdragen

 • een behoud van rechten op het vlak van pensioen

Het actuele bedrag van de forfaitaire uitkering vind je hier.

De voorwaarden

 • Je zorgt tijdens de onderbreking voor je kind met een handicap of een ernstig ziek of palliatief familielid. Lees hier welke zorgen in aanmerking komen.

 • Je bent zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot gedurende de 2 kwartalen voorafgaand aan de onderbreking en tijdens alle kwartalen van de onderbreking.

 • Je bent in orde met de sociale bijdragen voor de 2 kwartalen voorafgaand aan de onderbreking.

Hoe aanvragen?

Doe de aanvraag vóór je je zelfstandige activiteit onderbreekt. Richt je hiervoor tot je sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer informatie neem je contact op met je sociaal verzekeringsfonds.