Over ons

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.

​​​​​Voor wie ​zijn we er?

 • Mantelzorgers
 • Professionelen die samenwerken met mantelzorgers
 • Onderwijsinstellingen, leerkrachten en docenten die oog hebben voor mantelzorg in de opleiding en bij hun leerlingen
 • Organisaties die oog hebben voor personeelsleden die mantelzorger zijn
 • Gemeentes die ondersteuning willen bieden aan mantelzorgers die er wonen

Iedereen die mantelzorg een warm hart toedraagt

Onze missie

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg stimuleert, initieert en coördineert acties over mantelzorg, met als doel een betere ondersteuning voor mantelzorgers. We maken werk van een sterk maatschappelijk draagvlak voor mantelzorg.

Wat zijn de opdrachten van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg?

 • Informatie over mantelzorg toegankelijk maken
 • Knowhow bundelen en kennisopbouw stimuleren
 • Sensibilisering rond mantelzorg
 • Ondersteunen van visievorming
 • Verspreiden van goede praktijken, methodieken en instrumenten rond mantelzorg
 • Stimuleren van uitwisseling van goede praktijken en samenwerking tussen actoren op het terrein van mantelzorg

Doe je mee?

Heb je interessante informatie die we kunnen delen via deze website?

Wil je het expertisepunt mee bekend maken bij mantelzorgers en/of professionelen die met hen samenwerken?

Historiek

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg werd opgericht in 2017, in een samenwerking tussen het Vlaams Mantelzorgplatform vzw en SAM vzw, steunpunt Mens en Samenleving. Het was één van de acties uit het Mantelzorgplan van de Vlaamse overheid. Sinds 1/01/2020 valt VEM onder VIVEL (Vlaams Instituut voor De Eerste lijn), voor meer info ga naar www.vivel.be.

Het Vlaams Mantelzorgplatform is een samenwerkingsverband tussen zes e​​rkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen:

De verenigingen ondersteunen mantelzorgers en zorgvragers. Zij informeren mantelzorgers en behartigen hun belangen op plaatselijk en nationaal niveau. Ze organiseren ontspannende en/of informatieve activiteiten, zoals lotgenotencontacten, infosessies en mantelzorgvakanties voor mantelzorgers én zorgvragers. Zo zorgen deze verenigingen voor lokale​ verankering en houden ze de vinger aan de pols. Elke vereniging doet dit vanuit haar eigen achtergrond en expertise.