Het mantelzorgstatuut

Vraag het mantelzorgstatuut aan om je officieel als mantelzorger te laten erkennen

Bij je ziekenfonds kan je een officiële erkenning als mantelzorger aanvragen.

Die officiële erkenning is het mantelzorgstatuut, ook wel mantelzorgattest of erkenningsattest genoemd.

Er zijn 2 types attesten:

 • het algemeen erkenningsattest zonder sociaal voordeel

 • de erkenning met sociaal voordeel

Algemeen erkenningsattest

Dit is een algemene erkenning als mantelzorger. Er zijn geen voordelen aan verbonden. De erkenning blijft geldig zolang de mantelzorg duurt.

Voorwaarden

Je komt hiervoor in aanmerking als

 • je voldoet aan de definitie van mantelzorger (Wat is mantelzorg?);

 • je rekening houdt met de noden en wensen van de zorgvrager;

 • zowel jij als de zorgvrager in België verblijven;

 • er ook minstens 1 professionele zorgverlener helpt in de zorg;

 • je Belg bent of ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Hoe aanvragen?

Deze erkenning vraag je aan met een verklaring op eer bij het ziekenfonds van de mantelzorger. De verklaring op eer bekom je bij jouw ziekenfonds.

Erkenning met sociaal voordeel

Deze erkenning heb je nodig om mantelzorgverlof aan te vragen.

Het aantal mantelzorgers dat hiervoor in aanmerking komt is beperkt tot 3 per zorgvrager.

Tips!

 • Vraag deze erkenning pas aan als je zeker bent dat je mantelzorgverlof wil opnemen. De erkenning is maar 1 jaar geldig. Een verlenging is mogelijk.

 • Naast het mantelzorgverlof zijn er ook andere mogelijkheden om verlof te nemen als mantelzorger.

Voorwaarden

Voor de erkenning met sociaal voordeel gelden striktere voorwaarden, zowel voor de mantelzorger als voor de zorgvrager.

Voor de mantelzorger

 • Je voldoet aan de definitie van mantelzorger (Wat is mantelzorg?).

 • Je geeft minstens 50 uur per maand zorg en ondersteuning (of 600 uur per jaar).

 • Je wordt bijgestaan door minstens 1 professionele zorgverlener.

 • Je verblijft in België en bent Belg (of geregistreerd in het vreemdelingenregister).

Voor de zorgvrager

 • Je verblijft in België.

 • Je verblijft niet in een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een handicap of een andere residentiële setting.

 • Je zorgnood moet vastgesteld zijn en voldoen aan een aantal medische criteria. Alle informatie hierover krijg je bij je ziekenfonds.

Hoe aanvragen?

Deze erkenning vraag je aan met een verklaring op eer bij het ziekenfonds van de mantelzorger. De verklaring op eer bekom je bij jouw ziekenfonds.

Ontdek ook

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is divers en van alle leeftijden.

Meer lezen

Financiële ondersteuning

Lees alles over tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgvragers

Meer lezen

Verenigingen

​​Vlaanderen telt 6 erkende mantelzorgverenigingen

Meer lezen