Financiële ondersteuning

Lees alles over tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgvragers

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Heel wat gemeenten steunen mantelzorgers in hun gemeente met een mantelzorgpremie.

Elke gemeente is vrij om een mantelzorgpremie in te voeren en bepaalt zelf de voorwaarden. Die voorwaarden lopen erg uiteen.

  • Sommige gemeenten geven een premie als de zorgvrager inwoont, of als deze recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, of vanaf een bepaalde leeftijd …
  • Ook het bedrag bepaalt de gemeente zelf. Soms gaat het om een cheque in plaats van geld.
  • Sommige gemeenten geven de premie aan de zorgvrager en niet aan de mantelzorger.

Waar kan je terecht?

Voor de specifieke voorwaarden en om de premie aan te vragen, kan je terecht bij de sociale dienst van jouw gemeente, het OCMW of het Sociaal Huis.

Opgelet! De gemeentelijke mantelzorgpremie is niet hetzelfde als het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming.

  • De mantelzorgpremie van de gemeente is een vergoeding voor de mantelzorger zelf. In enkele gevallen wordt deze aan de zorgvrager toegekend. De gemeente bepaalt zelf de voorwaarden en het bedrag.
  • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is voor de zorgvrager met hoge niet-medische kosten. Het is een vast bedrag van 140 euro/maand. De zorgvrager kan hiermee de mantelzorger(s) vergoeden, maar mag dit zelf bepalen. De Vlaamse overheid bepaalt de voorwaarden en de zorgkassen betalen de premie uit.

Tegemoetkomingen voor zorgvragers

Zowel de Vlaamse als de federale overheid voorziet premies en tegemoetkomingen voor zorgvragers, om de zorgkosten te verlichten.

Een overzicht:

Algemeen

Erkenning handicap door FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap

Erkenning handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Erkenning handicap door Vlaamse Overheid, Kind en Gezin

Specifieke doelgroepen

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner helpt je de tegemoetkomingen te vinden waarvoor jij of de zorgvrager in aanmerking komt.

Opgelet! Momenteel wordt gewerkt aan een update van de Rechtenkenner. Die zal midden 2024 beschikbaar zijn.

De sociale dienst van je gemeente, het OCMW, het Sociaal Huis of je ziekenfonds kan jou ook verder helpen. Maak een afspraak om samen te bekijken waar je recht op hebt.

Applicatie MyBEnefits

MyBEnefits werd ontwikkeld door de federale overheid. De online tool geeft een overzicht van de verschillende sociale statuten waarop je recht hebt.

Op basis van die sociale statuten krijg je soms voordelen en kortingen, o.a. in de culturele sector. 

Als ouder en mantelzorger van een zorgenkind kan je met de identiteitskaart van je kind (Kids ID) bijvoorbeeld alle statuten opvragen waarmee je op diverse plaatsen kan bewijzen dat je kind in aanmerking komt voor bepaalde rechten of kortingen.

Ontdek ook