Dossier Mantelzorgplan: aandacht voor mantelzorgers op de werkvloer en in de zorg

Dit jaar zetten we samen met de erkende mantelzorgverenigingen volop in op de uitvoering van het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024. We bundelen voor professionals al het nieuws rond dit plan onder dit ‘mantelzorgdossier’. Deze maand zoomen we in op het betrekken van mantelzorgers bij scharniermomenten in de zorg, en het (h)erkennen van mantelzorgers op de werkvloer. Lees hier meer over het mantelzorgplan en de projecten.

Betrek mantelzorgers bij scharniermomenten: inspiratiedagen en lerende netwerken

Wanneer de zorg in een overgangsmoment of scharniermoment zit, kan dit niet alleen ingrijpend zijn voor de zorgvrager maar ook voor de mantelzorger. Een goede betrokkenheid met de mantelzorger is dan ook van cruciaal belang. Als zorg- of welzijnsprofessional kan je het verschil maken door oog te hebben voor de rol als mantelzorger én een gepaste ondersteuning te voorzien.

Vele teams zetten zich hier vandaag al op verschillende manieren voor in. In het kader van het project ‘Mantelzorgers betrekken bij scharniermomenten’ van het Vlaams mantelzorgplan zetten we twee initiatieven in de kijker om elkaar verder te inspireren en te ondersteunen als professionele medewerker in je concrete werkpraktijk. Deze worden georganiseerd door mantelzorgverenigingen Coponcho en Okra-Zorgrecht.

Inspiratiedagen mantelzorg "Van onzichtbaar naar onmisbaar"

Tijdens de inspiratiedagen dompelen Coponcho en Okra-Zorgrecht professionals onder in het thema ‘mantelzorgondersteuning in en rond het ziekenhuis’. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de ondersteuning van mantelzorgers bij een ziekenhuisopname of –ontslag. We nodigen je uit op dag een vol inzichten, waardevolle connecties en praktische kennis die je zelf kan toepassen binnen je eigen organisatie.

De doelgroepen voor deze inspiratiedagen zijn:

 • Medewerkers ziekenhuizen (maatschappelijk werkers, directeurs zorg, diensthoofden patiëntenbegeleiding, zorgmanagers, transmurale medewerkers, ...) 
 • Maatschappelijk werkers mutualiteiten en OCMW’s, ziekenhuiscoördinatoren 
 • Begeleidende medewerkers thuiszorg 
 • Iedereen binnen de zorg- en welzijnssector die wil bijleren rond mantelzorgondersteuning en -betrokkenheid

Lees meer over de inspiratiedag in jouw regio

Digitale lerende netwerken: ondersteuning mantelzorg bij scharniermomenten

Via lerende netwerken bieden we een interdisciplinair platform voor begeleidend zorgpersoneel aan om goede voorbeelden met elkaar te kunnen delen maar elkaar ook verder te helpen met vragen of eerder moeilijke situaties. Tijdens de Kick-off van de lerende netwerken van 13 juni kom je niet alleen alles te weten over het verloop van de lerende netwerken. Je krijgt er twee keynotes rond mantelzorgondersteuning bovenop cadeau!

De doelgroepen voor deze lerende netwerken zijn:

 • Begeleidend personeel gezinszorg : sector/regioverantwoordelijken
 • Begeleidend personeel verpleegkundigen: hoofdverpleegkundigen, zelfstandig verpleegkundigen
 • Begeleidend personeel in (semi)-residentiele voorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen personen met handicap, begeleid zelfstandig wonen ...)
 • Maatschappelijk werkers ziekenhuis
 • Maatschappelijk werkers mutualiteiten en OCMW’s
 • Verantwoordelijken LDC’s

Schrijf je via onderstaande link in voor kick-off en kom alles te weten over het verloop van de lerende netwerken

Schrijf je in voor de kick-off

Een initiatief van OKRA-Zorgrecht en Coponcho in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan (2022-2024).

Getuige Gabriel

Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Doe jij mee?

Het Mantelzorgplan 2022-2024 heeft naast projecten rond jonge mantelzorgers, psychosociale ondersteuning en het betrekken van mantelzorgers bij de zorg ook oog voor de combinatie werk en mantelzorg. 70% van de mantelzorgers op arbeidsactieve leeftijd combineert de zorg met een job. De kans is dus groot dat er minstens een van jouw collega’s of werknemers mantelzorger is, of er in de toekomst mee te maken zal krijgen.

Het project ‘(h)erkenning van mantelzorgers op de werkvloer’ biedt gratis trajecten aan om bedrijven te ondersteunen bij het installeren van een mantelzorgvriendelijk(er) personeelsbeleid.

Mantelzorg en werk: positieve effecten

Wist je dat het inzetten op mantelzorgers op de werkvloer heel wat positieve effecten heeft? Dit leert ons het onderzoek van Howest en Mantelzorgnetwerk uit 2018:

 • Mantelzorgers zijn langer en meer actief op de arbeidsmarkt
 • Er is minder personeelsverloop en minder ziekteverzuim
 • Je creëert een positief werkgeversimago
 • Het getuigt van goed werkgeverschap
 • De mantelzorger voelt zich gewaardeerd als werknemer en ook als persoon
 • De mantelzorger ervaart minder overbelasting en combinatiestress en meer keuzevrijheid in het bepalen van het eigen scenario op vlak van werk en zorg

Een gunstig klimaat creëren voor mantelzorgers in je organisatie of onderneming is een groeiproces en begint vaak al bij kleine ingrepen. Zo is het belangrijk om in de eerste plaats een cultuur van bespreekbaarheid te creëren. Het is belangrijk dat mantelzorgers zich veilig voelen, zodat ze hun situatie aankaarten. Daarnaast is ook transparantie naar de ganse werkvloer een belangrijk gegeven.

Meer informatie vind je op www.mantelzorgvriendelijkondernemen.be.

Oproep: doe jij mee?

Jij kan bijdragen aan meer (h)erkenning van mantelzorgers op de werkvloer.

Ben jij of ken jij een organisatie of onderneming (met name in de profit-sector) dat interesse heeft in een gratis traject rond mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? Dan kan je contact opnemen met Hilde Weckhuysen van Mantelzorgnetwerk, de trekker van dit project.

Mail Hilde Weckhuysen

Meer weten? Schrijf in voor het webinar 'Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid: een win-win verhaal' op 7 mei, in samenwerking met HRmagazine en Lode Godderis.

Schrijf in voor het webinar

Je kan helpen door deze informatie en oproep te verspreiden in jouw professionele netwerk, bij (lokale) ondernemingen,...