Lerend netwerk: ondersteuning van mantelzorgers bij scharniermomenten in de zorg (digitaal)

Schrijf je hier in voor het lerend netwerk

Wanneer: 12/09, 17/10 en 21/11 (telkens van 11u-12u30)
Waar: digitaal via MS Teams

Deelname is gratis

Wat: Wanneer de zorg in een overgangsmoment of scharniermoment zit, kan dit niet alleen ingrijpend zijn voor de zorgvrager maar ook voor de mantelzorger. Denk maar aan de opname of ontslag in het ziekenhuis, de verhuis naar een (semi)-residentiële setting, en een palliatieve zorgsituatie. Mantelzorgers worden op die momenten vaak geconfronteerd met allerhande keuzes en zitten met vele vragen. Een goede betrokkenheid is dan ook van cruciaal belang.

Jullie teams zetten zich hier vandaag al op verschillende goede manieren voor in. We willen met deze lerende netwerken een interdisciplinair platform aanbieden om deze goede voorbeelden met elkaar te kunnen delen. Zo kunnen we elkaar niet alleen inspireren maar ook verder helpen met vragen of eerder moeilijke situaties. Samen komen we tot sterke oplossingen en initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen.

Verloop

Elk lerend netwerk (van max. 15 personen) bestaat uit een traject van 3 sessies rond één bepaald scharniermoment in de zorg. De sessies gaan door op 12/09, 17/10, en 21/11 (telkens van 11u-12u30).

Je maakt vooraf een keuze rond welk scharniermoment je het traject van 3 sessies wil volgen:

  • Palliatieve zorgsetting
  • Verhuisproces naar een (semi)-residentiële voorziening
  • Opname/ontslag ziekenhuis

Voor wie?

Begeleidend zorgpersoneel

  • Begeleidend personeel gezinszorg: sector/regioverantwoordelijken
  • Begeleidend personeel verpleegkundigen: hoofdverpleegkundigen, zelfstandig verpleegkundigen
  • Begeleidend personeel in (semi)-residentiele voorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen personen met handicap, begeleid zelfstandig wonen ...)
  • Maatschappelijk werkers ziekenhuis
  • Maatschappelijk werkers mutualiteiten en OCMW’s
  • Verantwoordelijken LDC’s

Een actie in kader van het Vlaams Mantelzorgplan (2022-2024).

Meer weten over dit lerend netwerk?

Contacteer dan Okra-Zorgrecht via 02 246 57 72

Doe jij mee aan het lerend netwerk?

Deelname aan het lerend netwerk is gratis

Je kan vanaf nu ook inschrijven voor inspiratiedagen rond het betrekken van mantelzorgers in het ziekenhuis!

Ontdek de inspiratiedagen