Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024

Het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 zet in op herkenning, erkenning en ondersteuning van mantelzorgers. Zowel in de brede samenleving, als in zorg, welzijn, op de werkvloer en in het onderwijs.

​Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM), onderdeel van VIVEL, werkte mee aan het ontwerp van het plan en staat in voor de coördinatie van de uitvoering ervan. 

Verbinding is het sleutelwoord. Verbinding met de 6 erkende en andere mantelzorgverengingen, met de mantelzorgers zelf en met verschillende beleidsdomeinen als Opgroeien, Werk, Jeugd, Geestelijke gezondheidszorg, Zorg en Welzijn.

Herkenning, erkenning en ondersteuning zijn de focuspunten van dit plan. Vlaanderen werkt aan sensibilisering en wil mantelzorgers zichtbaarder maken in de samenleving, op de werkvloer, in het onderwijs, in zorg en welzijn.

​​​5 projecten ​

​De Vlaamse Overheid investeert 1 miljoen euro aan relancemiddelen om deze projecten in 2022-2024 uit te voeren:

 1. Mantelzorgbeleid op het werk
  1 op 3 Vlamingen is mantelzorger, en 7 op 10 combineert dit met een job. Dit project sensibiliseert werkgevers en personeelsdiensten om aandacht te hebben voor mantelzorgers op de werkvloer. Een training voor HR-medewerkers, infosessies voor mantelzorgers op de werkvloer of een begeleidingstraject van A tot Z op maat van een onderneming behoren tot de mogelijkheden om werkgevers te ondersteunen bij het installeren van een mantelzorgvriendelijk(er) personeelsbeleid.

 2. Mantelzorgondersteuning bij scharniermomenten
  Scharniermomenten in de zorg, zoals een opname in een ziekenhuis of woonzorgcentrum, zijn ook voor de mantelzorger ingrijpende momenten. Toch worden ze op deze cruciale momenten vaak vergeten. Dit project wil zorgprofessionals sensibiliseren en de tools aanbieden om mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij het zorgproces en bij beslissingen over de zorg van hun naaste.

 3. Jonge mantelzorgers
  Jonge mantelzorgers moeten net als andere jongeren kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven. Dit project zet in op sensibilisering en projecten in het onderwijs, zodat jonge mantelzorgers beter (h)erkend en ondersteund worden.

 4. Psychologische begeleiding bij mantelzorgers
  Mantelzorgers zijn de stille helden van de zorg. Vaak iets té stil. Ze schenken hun aandacht aan de noden van anderen en zien dat als vanzelfsprekend. Maar hun draagkracht kent grenzen. Dit project wil de psychische noden van mantelzorgers bespreekbaar maken en voorzien in laagdrempelige vormen van psychosociale ondersteuning.

 5. Optimalisatie van de website mantelzorgers.be
  Mantelzorgers zien vaak niet het bos door de bomen van verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. Met de vernieuwing en promotie van de website www.mantelzorgers.be, komt er een centraal informatiepunt dat basisinformatie rond mantelzorg toegankelijk en helder bundelt.​

Lees het volledige Vlaams mantelzorgplan

Download het Rapport: onderzoekstraject naar een nieuw Vlaams mantelzorgbeleid