Mantelzorg combineren met studeren

Ben jij een jonge mantelzorger die studeert?

De combinatie studeren en mantelzorg is voor niemand vanzelfsprekend. Het vergt veel energie, inzet en volharding.

Dikwijls is het ook best lastig om erover te praten. Laat staan om te vragen dat er rekening wordt gehouden met je situatie.

Toch ben je lang niet de enige.

1 op 3 Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar is jonge mantelzorger. Hogescholen en universiteiten tellen dus een groot aantal jonge mantelzorgers onder hun studenten.

Zorgenquête 2021

Balanceren tussen zorg en studie

Meer dan de helft van de studerende mantelzorgers vindt de balans tussen studies en zorg zeer moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek van HOGENT, Erasmushogeschool Brussel en Steunpunt Mantelzorg.

Lessen volgen, opdrachten bolwerken en examens voorbereiden… Het kan soms extra zwaar wegen. Het kan je studietraject vertragen en ervoor zorgen dat je je mentaal niet goed voelt. Dat is helemaal niet abnormaal.

Toch kan mantelzorg ook positieve effecten hebben. Studerende mantelzorgers getuigen dat zorgtaken hun band met de zorgvrager versterken. En dat dit een positief effect heeft op hun persoonlijke ontwikkeling.

Praat erover

Praat over jouw situatie met medestudenten, docenten of andere begeleiders. Zo kunnen zij er rekening mee houden en jou misschien ook helpen.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan? Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de studenten niets vertelt over zijn situatie. Meestal omdat ze geen zin hebben om hun mantelzorgsituatie telkens opnieuw uit te leggen. Ze ervaren ook weinig gelegenheid om hun situatie te bespreken of vermoeden dat anderen niet van betekenis kunnen zijn.

Meisje schrijft terwijl ze kijkt naar een lesopname

Toch weten we ook dat veel leerkrachten en docenten bereid zijn om studerende mantelzorgers te helpen. Het draagvlak voor ondersteunende maatregelen is groot!

Ondersteunende maatregelen die jou als jonge mantelzorger kunnen helpen, zijn onder meer:

  • de mogelijkheid om lessen op te nemen bij afwezigheid;

  • meer flexibiliteit bij verplichte aanwezigheid of deadlines;

  • het gebruik van smartphone toelaten in de les;

  • (deeltijds) afstandsonderwijs.

Belang sensibilisering en ondersteuning

Er is duidelijk meer nood aan sensibilisering. Bij jou als studerende mantelzorger, maar evenzeer bij medestudenten, lesgevers en opleidingsinstellingen. Ook daarom is het zinvol om als jonge mantelzorger te praten over je situatie.

Studerende mantelzorgers in het onderzoek vinden het belangrijk dat docenten en medestudenten weten dat de combinatie studeren en mantelzorg complex is. Meer begrip en erkenning is een must.

Zet je jonge mantelzorgers mee in de kijker?

Download de inspiratiegids voor hoger onderwijs:

inspiratiegids_jonge_mantelzorgers_in_hoger_onderwijs.pdf

Download het communicatiepakket:

Sensibiliseringsmateriaal jonge mantelzorgers (link)