Feiten en cijfers

De Zorgenquête 2021 van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevat een schat aan informatie over mantelzorg in Vlaanderen. Enkele feiten en cijfers op een rij:

Mantelzorg

Beleid

Mantelzorg heeft naast een economische kost ook een maatschappelijke en menselijke kost. Bijvoorbeeld wanneer mantelzorgers door overbelasting ziek worden en terugvallen op de ziekteverzekering. Preventieve en ondersteunende maatregelen voor mantelzorgers kunnen het verschil maken.

Het beleid kan de omstandigheden creëren waarin mensen mantelzorg kunnen opnemen. Het is cruciaal om rekening te houden met het welzijn van mantelzorgers en hun balans van draagkracht en draaglast. Zo krijgen en behouden ze de nodige ruimte om een goed leven te leiden, vertrekkende van hun eigen wensen en doelen. Zie ook het Vlaams Mantelzorgplan.