#Dahadikeffenodig: mantelzorg op Symposium Zorgzame Buurten

Op het symposium Zorgzame Buurten in april presenteerden we vanuit het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, Vlaams Mantelzorgplatform/Liever Thuis LM en enkele Zorgzame Buurten-projecten de interactieve workshop '#dahadikeffenodig: mantelzorg en zorgzame buurten'.

Spreker Jordy Spyt tijdens workshop
Zorgzame Buurten / Eva Donckers

De workshop ging in op uitdagingen voor mantelzorgers en wat je als zorgprofessional, lokaal bestuur of eerstelijnszone voor hen kan betekenen.

Karel Hermans (VEM/VIVEL, coördinator Mantelzorgplan) nam ons in vogelvlucht mee door de inhoud en uitvoering van het Vlaams Mantelzorgplan. Sandra Vande Velde (Liever Thuis LM), Jordy Spyt (Stad Deinze) en Pascale Sibiet (Stad Oostende) prikkelden het publiek met enkele stellingen over mantelzorg. Daarbij lichtten Jordy en Pascale toe hoe zij in hun Zorgzame Buurten-projecten mantelzorgers bereikten en ondersteunden, en welke lessen ze hieruit meenemen.

Het werd een boeiende workshop, waarbij ook het publiek waardevolle input bracht.

Benieuwd? Je kan de sessie vanaf nu ook bekijken:

Doe jij mee?

Wil je als organisatie of lokaal bestuur mantelzorgers ook in de kijker zetten? Dat kan je doen door de #dahadikeffenodig-campagne uit te dragen. We roepen organisaties, lokale besturen en eerstelijnszones op om op Dag van de Mantelzorg op 23 juni ook zelf een 'dahadikeffenodig'-moment te organiseren voor mantelzorgers!