Informeer mantelzorgers

De informatie voor mantelzorgers is nog te vaak versnipperd. Een laagdrempelig onthaal is noodzakelijk.

Enkele mogelijkheden:

  • Een zorgloket is een contactpunt waar je terechtkan met vragen over premies, tegemoetkomingen, ondersteuning … Mantelzorgers krijgen er advies en een luisterend oor.

  • Informatiebrochure met het lokale ondersteuningsaanbod of een lokale sociale kaart.

  • Infosessies voor mantelzorgers. De 6 erkende mantelzorgverenigingen hebben een vormingsaanbod  over heel Vlaanderen en kunnen gemeenten hierin ondersteunen.

  • Het bekendmaken van www.mantelzorgers.be als centraal informatiepunt over mantelzorg.

Goede praktijkvoorbeelden

  • Zorgloket Londerzeel: één aanspreekpunt binnen het OCMW met aandacht voor mantelzorg. Londerzeel organiseert activiteiten en informatiemomenten voor mantelzorgers.

  • Verschillende gemeenten hebben een uitgebreid aanbod aan vorming en informatiemomenten voor mantelzorgers, zoals de gemeente Wemmel, Brugge, Roeselare, Aalst, Wetteren, Zele...

  • Het Huis voor Gezondheid ontwikkelde samen met de stuurgroep mantelzorg een overzicht van de voorzieningen in Brussel.

Wil je jouw inspirerend initiatief hier delen? Stuur een mailtje naar info@expertisepuntmantelzorg.be met meer informatie over het initiatief.