Informatieve activiteiten mantelzorgverenigingen

Vorming voor mantelzorgers, zorgvragers en het brede publiek

De erkende mantelzorgverenigingen bieden activiteiten aan met 3 formules:

 • Een infosessie: een educatief medewerker of ervaringsdeskundige geeft informatie. De nadruk ligt op kennisoverdracht. De sessie is interactief, met ruimte voor vragen en uitwisseling van tips. Naast de voorgestelde thema's zijn vormingen op maat mogelijk.

 • Een mantelzorgcafé of lotgenotencontacten: een educatief medewerker begeleidt het lotgenotencontact. Het uitwisselen van tips en ervaringen staat centraal. Het doel is om steun te promoten tussen mensen die hetzelfde meemaken en om deelnemers kracht te laten putten uit elkaars verhaal.

 • Een traject: bestaat uit een aantal sessies met dezelfde gesloten groep mensen. Doel is om via vertrouwen en een positief groepsgevoel de mantelzorgers doorheen een langere periode te ondersteunen.

De verenigingen hebben vertrekken vanuit een positieve blik. Ze laten mantelzorgers op adem komen en vergroten de probleemoplossende vaardigheden van de deelnemers.

Contacteer de mantelzorgverenigingen voor meer informatie over hun activiteiten en vormingen. Afhankelijk van de concrete vraag wordt een prijs per dagdeel afgesproken. In deze prijs zijn vervoersonkosten en materiaal inbegrepen.

Thema's

Algemeen

 • Wat is mantelzorg?
 • Ik, mantelzorger?
 • Tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorggebruikers
 • Wegwijs Mantelzorg. Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg? Welke financiële ondersteuning bestaat er? Welke mogelijkheden bestaan er om werk met mantelzorg te combineren? Hoe bewaak je jouw grenzen?               
 • Vlaamse Sociale Bescherming: overzicht van premies en tegemoetkomingen
 • Communicatie in de zorg: goede communicatie tussen mantelzorgers en professionelen


Wonen

 • Doolhof van premies en tegemoetkomingen in de thuiszorg
 • Voorzieningen in de thuiszorg: wie kan mij helpen?
 • Boekvoorstelling 'Zorg zonder naam, mantelzorgwijzer'
 • Levenslang wonen
 • De rol van mantelzorger in het woonzorgcentrum
 • Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen: woonvormen voor 55+
 • Opname in een woonzorgcentrum? Informatie en tips: Wat moet je weten bij een opnameplanning? Wie kan je hier het best bij helpen? Hoe kom je te weten welk woonzorgcentrum beantwoordt aan jouw wensen of aan die van je zorgvrager?

Dementie

 • Wegwijs Dementie. Hoe herken je dementie en wat zijn de oorzaken? Wissel ervaringen uit en krijg inzichten in de aandoening en concrete tips.
 • Begeleiden van het spel 'Mens erger je niet' en 'Ganzenbord' voor familieleden van personen met (jong)dementie – spelmateriaal te huren via de Expertisecentra Dementie.
 • Sociale kaart dementie (samenwerking met Alzheimer Liga)
 • Dementie (o.a. Wat is dementie? Hoe als mantelzorger omgaan met agressief gedrag bij de persoon met dementie?)
 • Dementie en waardig levenseinde

Rouw/palliatief

 • Rouw en verlies. Na een intensieve zorg staat je vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven. Maak kennis met de verschillende vormen van rouw. Verlies kan je zowel tijdens als na de zorg meemaken. Wissel ervaringen uit en sta stil bij je eigen rouwproces.
 • 'Er zijn … meer moet dat niet zijn': het legenestsyndroom na een intense periode van mantelzorg (verliesverwerking)
 • Waardig ouder worden tot het einde toe (samenwerking met Federatie Palliatieve zorg)
 • Wat na mantelzorg?

Draagkracht/draaglast

 • Mantelzorger? Zorg voor jezelf. Zo draag je zorg voor jezelf als mantelzorger. Maak kennis met hulpmiddelen, diensten en andere hulplijnen. Je hoeft er niet alleen voor te staan.
 • Grenzen stellen. Hoe kan je beter voor jezelf zorgen zodat je de zorg langer volhoudt. Hoe houd je jouw energie in balans, herken je je grenzen en ben je op een positieve manier assertief? Streef naar een goed evenwicht tussen je draaglast en je draagkracht.
 • Leren 'neen' zeggen
 • Zorg voor adempauze (zelfzorg)
 • Balanceren tussen kopstand en spagaat: over de combinatie van werk en mantelzorg
 • Combinatie van arbeid en mantelzorg
 • Wat als de zorg te zwaar wordt?
 • Burn-out en mantelzorg
 • Energie krijgen en houden
 • Mantelkracht: coachingstraject voor mantelzorgers

Wanneer het mis gaat

 • Ouderenmisbehandeling uit de taboesfeer
 • Mantelzorger? Laat de zorg niet ontsporen. Ontdek de signalen van ontspoorde zorg en krijg handvaten om ontspoorde zorg te voorkomen. Je leert grenzen stellen en je krijgt tips over hoe je een goeie balans bewaart tussen je job, je privéleven en de mantelzorg. 
 • Balanceren tussen veiligheid en vrijheid (met ook aandacht voor moeilijk hanteerbaar gedrag)

Zorgplanning en patiëntenrechten

 • Oei naar het ziekenhuis. Oef naar huis. Oeps wat nu? (voorbereiding opname en ontslag)
 • Goede afspraken maken goede vrienden. Over het maken van (financiële) afspraken in de (thuis)zorg. Met ook aandacht voor zorgwonen, bewindvoering …
 • Ken je rechten als patiënt. Wat zijn mijn rechten? Mag ik alle informatie opvragen over mijn dossier bij de dokter? Geeft de specialist mijn medische informatie altijd door aan mijn huisarts? Hoe zit het met euthanasie? Deze interactieve vorming geeft een antwoord op al je vragen.
 • Rechten van de patiënt/zorggebruiker en de rol van de mantelzorger
 • Patiëntenrechten en de rol van de mantelzorger
 • Denk aan later, spreek over later: vroegtijdige zorgplanning
 • Bewindvoering en zorgvolmacht
 • E-health en geïnformeerde toestemming

Vorming voor beroepskrachten

In team met mantelzorg

Zorgvrager, mantelzorger en zorgverlener hebben elk hun unieke plaats in de zorg. Maar hoe werk je best samen? Hoe ga je om met moeilijke familiesituaties? En hoe ondersteun je de mantelzorger zonder je cliënt uit het oog te verliezen?

De vorming bestaat uit twee sessies

 • Deel 1: wat is mantelzorg, zorgtriade, moeilijke familiebanden, SOFA-model, overbelaste mantelzorgers ...

 • Deel 2: communicatiemiddelen, de vraag achter de vraag, feedback en kritiek ...

Andere vormingen

Diverse mogelijkheden, waaronder: zorgapps, dementie, oncologie, persoonsvolgende financiering …