Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers

Voor alle duidelijkheid: mantelzorgers zijn geen vrijwilligers.

Hoewel vrijwilligerswerk net als mantelzorg ook vaak onbezoldigd is, is de relatie met de zorgvrager anders. Vrijwilligers kiezen ervoor om vrijwilligerswerk te doen. Mantelzorg overkomt je, je kiest er meestal niet voor.

Vrijwilligers kunnen wel een waardevolle rol spelen in het ondersteunen van mantelzorgers. Het gaat hier over nabije zorgzaamheid: het kleine helpen, er zijn voor elkaar, eerder dan om frequente, zwaardere of structurele hulp.

Aan de slag

Wil je vrijwilligers inzetten om mantelzorgers in jouw gemeente of stad te ondersteunen? Bereid dit goed voor en laat je helpen door experten. Werken met vrijwilligers vraagt namelijk de nodige tijd en investering aan begeleiding, ondersteuning en waardering.

Zorg voor:

  • een duidelijke taakomschrijving

  • een rekruteringsbeleid

  • een ondersteuningsbeleid

  • een waarderings- en erkenningsbeleid

Er zijn ook verplichtingen waaraan je moet voldoen (zoals verzekeringen). Informeer je dus goed.

Meer info bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw: www.vlaanderenvrijwilligt.be.