Memorandum Vlaams Mantelzorgplatform

De 6 erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen schreven in de aanloop naar de verkiezingen van​ 2024 een memorandum. Ze stellen vast dat er dringend nood is aan een beter regelgevend kader om mantelzorgers te ondersteunen en erkennen​.

De verenigingen pleiten voor een gecoördineerd mantelzorgbeleid dat inzet op:

  • ​Automatische rechtentoekenning en administratieve vereenvoudiging
  • Identificatie en registratie van mantelzorgers
  • Investeringen in professionele zorg en welzijn
  • Verlofsystemen voor een goede werk-mantelzorg-leven balans​ (federaal)
  • Betaalbare zorg
  • Financiële ondersteuning​
  • Subsidiëring van erkende mantelzorgverenigingen​​

Download het memorandum