Mantelzorg combineren met werken

Maar liefst 1 op 7 mantelzorgers combineert mantelzorg met een job als zelfstandige, werknemer of ambtenaar.

Zorgenquête 2021

Hoe zit het met jouw werken-zorgen-leven-balans?

De combinatie zorgen en werken is voor de meeste mantelzorgers een positief verhaal. Veel mantelzorgers beschouwen hun werk als een vorm van afleiding, een bron van sociaal contact en een erkenning van hun inzet en kwaliteiten.

Hoe graag je ook wil blijven werken, soms zijn er toch momenten waarop je niet anders kan dan het werk tijdelijk volledig of gedeeltelijk neer te leggen. Gelukkig bestaan er zowel voor werknemers, ambtenaren als voor zelfstandigen verlofstelsels die je voltijds of deeltijds kan aanwenden.

De periodes waarin je gebruikmaakt van deze verlofstelsels tellen mee voor je pensioenopbouw.

Er zijn tal van mogelijkheden en daarom is het voor jou als mantelzorger ook een ingewikkeld kluwen. Welk stelsel bij jou past, is afhankelijk van:

  • je tewerkstellingsstatuut

  • de onderneming/organisatie waarvoor je werkt: grootte, mogelijkheden

  • je werksituatie: hoe lang ben je al in dienst, huidig tewerkstellingspercentage

  • specifieke kenmerken van het verlofstelsels dat je wil aanwenden

  • jouw relatie tot de zorgbehoevende persoon

  • de gewenste zorgtijd die je nodig hebt

  • je resterend quotum als je al eerder gebruik maakte van andere verlofmogelijkheden

Weten op welk soort verlof je aanspraak maakt?

In onderstaande excel-tool vind je een overzicht van verlofregelingen. Lees in het eerste tabblad de gebruiksaanwijzing om een selectie te maken op basis van jouw profiel.

(Even geduld, onderstaande pagina moet laden)

Tip

Maak eerst gebruik van de verlofstelsels vooraleer je vrijwillig volledig of gedeeltelijk stopt met werken. Vrijwillig stoppen of verminderen met werken heeft immers gevolgen voor je pensioenopbouw.

Maak gebruik van één van de volgende handige tools om te bekijken waar je recht op hebt in voorbereiding van je gesprek met je werkgever/personeelsdienst/vakbond:

Praten met je werkgever

Je bent niet verplicht om je werkgever in te lichten over je mantelzorg. Toch kan een zekere openheid over je situatie je op lange termijn voordelen opleveren.

Enkele tips om het gesprek op de werkvloer aan te gaan:

  • Vraag een gesprek aan met je (personeels)verantwoordelijke over je situatie en bereid dat goed voor. Geef vooraf een tijdsduur van het gesprek aan: het is geen gesprek dat je snel even voert. Het ‘doe-het-zelf-pakket’ hieronder helpt je om dit gesprek voor te bereiden. Stel jezelf flexibel op, zoek samen naar realistische oplossingen.
  • Maak voor jezelf uit of je je collega’s wil informeren over je mantelzorgsituatie. In veel gevallen kunnen collega’s een bron van emotionele en praktische ondersteuning zijn. Sommigen vinden het fijn dat er regelmatig gepolst wordt naar de zorgsituatie, anderen dan weer niet. Geef je grenzen aan.

Vooraleer je met je werkgever een gesprek aanknoopt, is het zinvol om zelf ter voorbereiding te reflecteren.

Vind hier meer tips rond het aangaan van een gesprek met je werkgever.

Aan de slag met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid?

Ben je zelf werkgever of intermediair en wil je meer weten over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid?

Inzetten van je mantelzorgcompetenties bij sollicitatie

Als mantelzorger maak je een persoonlijke evolutie door. Misschien ontdek je bij jezelf onvermoede talenten? Of heb je al mantelzorgend bepaalde competenties ontwikkeld? Het loont de moeite hierbij stil te staan. Zelf je talenten en vaardigheden zien, is een eerste stap om ze nadien gericht in te zetten bij een sollicitatie.

Doe de test en ontdek jouw verborgen talenten als mantelzorger.

Loopbaancoaching, ook voor mantelzorgers

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Een job die de combinatie met zorg beter mogelijk maakt? Overweeg dan loopbaanbegeleiding. Meer informatie:

Ontdek ook de mogelijkheden van ondersteuning thuis en tijdelijke opvang buitenshuis.