Ben jij of ken jij een jonge mantelzorger?

Loes is een jonge mantelzorger voor haar vader. Herken jij jezelf of een vriend in het verhaal van Loes?

Je bent een jonge mantelzorger als je regelmatig geconfronteerd wordt met ziekte en zorg, thuis of in je dichte omgeving. Wanneer je bijvoorbeeld de zorg opneemt voor een familielid of een vriend(in) dat te kampen heeft met langdurige ziekte, een beperking, psychische problemen of een verslaving.

Je staat er niet alleen voor!

Check hieronder bij wie je als jonge mantelzorger terecht kan:

In jouw school

Leerkracht

Spreek gerust een leerkracht aan waar je je goed bij voelt. Als ze op de hoogte zijn, kunnen ze rekening houden met jouw situatie.

Zorgleerkracht

De zorgleerkracht in de school is er om naar jou te luisteren. Ga dus gerust bij hen langs. Zij kunnen samen met jou kijken waar je nood aan hebt en jou doorverwijzen naar verdere instanties als dat nodig zou zijn.

CLB

Ook jouw school werkt samen met een CLB. Zij zijn er om jou te ondersteunen. Je kan bij hen terecht voor info, advies en begeleiding.

CLBch@t

Dit is een chatbox waar je je verhaal kan vertellen, een vraag kan stellen,... aan een medewerker van het CLB. De chat is op de weekavonden van maandag tot en met donderdag beschikbaar.

Naar de CLBch@t

CLBonline

Op het platform van CLB-online kan je terecht om jouw dossier te bekijken en om een afspraak te maken met de leerlingenbegeleiding.

Naar CLB-online

Vrienden en medeleerlingen

Als je je hier goed bij voelt, kan het ook helpen om jouw situatie te delen met vrienden en medeleerlingen. Je kan hen laten weten op welke momenten jij hulp kan gebruiken.

Anderen willen vaak heel graag helpen, maar weten soms niet goed hoe. Als ze op de hoogte zijn van de situatie kunnen ze ook begrip tonen, wanneer je bijvoorbeeld niet aanwezig kan zijn op een afspraak met vrienden, omwille van je zorgtaken.

Buiten de school

Jouw huisarts

Zit je ergens mee? Dan kan je ook altijd een afspraak maken bij je huisarts. Die luistert naar jouw verhaal, kan je meer informatie geven over het ziektebeeld van de persoon voor wie je zorgt en kan jou indien nodig in contact brengen met andere hulpverleners. Deze personen hebben trouwens geheimhoudingsplicht.

Awel

Awel is een organisatie waar je als jongere terecht kan met je vragen en problemen. Via telefoon, mail, forum of chat biedt Awel een luisterend oor en geven ze advies over verschillende onderwerpen, zoals thuis- en schoolproblemen, relaties en geestelijke gezondheid.

Naar Awel

JAC (CAW)

Het JAC ondersteunt jongeren door advies, begeleiding en informatie te geven over verschillende thema’s: gezondheid, je goed voelen, familie en relaties, wonen…

Naar het JAC

Tele-onthaal

Je kan dag en nacht terecht bij tele-onthaal via telefoon of via de chat. Je kan hier steeds terecht voor een luisterend oor voor je kleine en grote zorgen.

Naar tele-onthaal

WatWat

Op de website van WatWat kan je antwoorden terugvinden op de vragen waar jij als jongere meezit. WatWat is er voor iedereen die het even niet meer weet, zowel bij spannende als moeilijke momenten.

Naar WatWat

TEJO

TEJO biedt laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Naar TEJO

OverKop

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar allerlei activiteiten doen. Het is een veilige plek waar jongeren een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Naar Overkop

Samana

Samana is een mantelzorgorganisatie die zich inzet voor mantelzorgers en mensen met een chronische ziekte. Je kan hier terecht voor al je praktische vragen. Je kan terecht op de mantelzorglijn via het nummer: 078 15 50 20, maar je kan ook beroep doen op een mantelzorgcoach, die jou gedurende 4 sessies individueel begeleid met jouw zorgvragen.

Naar Samana

ZoJong!

ZoJong! is een organisatie voor en door jonge mantelzorgers. Zij zetten in op de sensibilisering en ondersteuning van jonge mantelzorgers. Op hun vaste plek in Gent, organiseren ze regelmatig lotgenotencontacten.

Naar ZoJong!

Familieplatform

Je kan bij Familieplatform terecht als jonge mantelzorger van ouders met psychische problemen of een verslavingsproblematiek. Je vindt meer info en manieren om met de situatie om te gaan op de website van familieplatform.

Naar Familieplatform

Onlinehulp-apps 

Onlinehulp-apps wijst jou de weg naar alle betrouwbare apps en websites rond welzijn en geestelijke gezondheid.

Naar onlinehulp-apps

Kzitermee.be

Dit is een digitaal platform waar een persoon hulp kan zoeken voor zichzelf of een ander. Via een laagdrempelig keuzemenu kom je in contact met hulplijnen die je kunnen helpen met persoonlijke uitdagingen.

Naar Kzitermee.be

Mentaalmaatje

Een mentaalmaatje is iemand waarmee je vrijuit kan praten als je ergens mee zit.

Het is iemand die zonder oordeel naar je luistert en voor je klaar staat als je het moeilijk hebt. Via de website kan je hierover alle informatie terugvinden.

Naar Mentaalmaatje

NokNok 

NokNok is een website waar je als jongere zelf aan de slag kan om op jouw maat op een laagdrempelige, veilige en anonieme manier te werken aan je mentraal welbevinden.

Naar NokNok

Thuiszorgorganisaties

De thuiszorgdiensten kunnen jou van praktische zorgtaken ontlasten. Zij kunnen jou ondersteunen bij thuisverpleging, oppas, verzorging...

Ontdek thuiszorgdiensten

Ziekenfondsen 

Heb je een vraag over financiële ondersteuning, inschakelen van professionele hulp, organisatie van de zorg, hulpmiddelen of wil je een gesprek over je zorgsituatie? Dan kan je terecht bij een maatschappelijk werker van jouw ziekenfonds.

Ontdek ziekenfondsen

Hoe steun je vrienden die mantelzorger zijn?

Misschien ben jij zelf geen jonge mantelzorger, maar heb je wel een vriend of klasgenoot die (mee) voor iemand zorgt. Hieronder vind je tips om hen te ondersteunen.

"Wat als mijn vriendin toen ik 12 jaar oud was het had begrepen? Wat als ze wist hoe ze mij er vragen over kon stellen. Of wat te bevragen? Of hoe ze moest omgaan met de situatie? Wat als jonge mantelzorgers vandaag niet bang hoefden te zijn van hoe anderen zouden reageren, omdat ze wisten dat zij het begrepen?"

Lisa, 18j

Vraag je vriend hoe het gaat.

Laat zien dat je er bent als hij of zij wil praten. Is dat niet nodig, dring dan niet aan.

Bied hulp aan.

Als je merkt dat je vriend lessen heeft gemist of worstelt met schoolwerk door zorgtaken, bied dan je hulp aan. Samen kunnen jullie kijken hoe je kunt helpen met schoolwerk, groepsprojecten en meer.

Heb begrip.

Heb begrip als jouw vriend niet aanwezig kan zijn bij activiteiten buiten de schooluren en wees ook flexibel als jouw vriend onverwachts weg moet door zorgverplichtingen.

Informeer jezelf.

Informeer jezelf over jonge mantelzorg en de uitdagingen dat dit met zich mee kan brengen. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kunt helpen en ondersteunen.

Help je vriend voor zichzelf te zorgen.

Help je vriend om ook voor zichzelf te zorgen. Nodig je vriend uit voor wat ontspanning, ga samen sporten... of ga samen naar een activiteit gericht naar jonge mantelzorgers. Het kan jouw vriend helpen om te praten met jongeren die in dezelfde situatie zitten, terwijl jij ook iets nieuws kunt leren.

Vraag om hulp als je het even niet weet.

Het is ok om hulp te vragen als je het even niet weet. Er staan steeds mensen klaar binnen en buiten de school die zowel jou als jouw vriend kunnen ondersteunen. Denk aan een leerkracht, zorgleerkracht, CLB, JAC, overkophuizen...