Ben jij een jonge, studerende mantelzorger?

Je bent niet de enige.

Op mantelzorg staat geen leeftijd. Onderzoek wijst uit dat maar liefst één op de drie jongeren tussen 18 en 25 jaar zorg draagt voor iemand in zijn of haar omgeving. Ondanks deze grote groep jonge mantelzorgers, blijven ze vaak onzichtbaar. Zowel in de samenleving als binnen het hoger onderwijs.

Emma werd pal in haar examens geconfronteerd met een noodsituatie.

Haar moeder kreeg een hersenbloeding, wat resulteerde in een constante zorgbehoefte. Dit dwong Emma om haar leven helemaal om te gooien en tegelijkertijd haar studie voort te zetten. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Binnen haar onderwijsinstelling voelde ze zich verloren: ze wist niet waar ze naartoe kon met haar ondersteuningsvragen. Het constant herhalen van haar situatie zorgde voor ontmoediging om verdere hulp te zoeken. Volgens haar zou het hebben van een duidelijk aanspreekpunt en een eenvoudige procedure voor het aanvragen van een mantelzorgstatuut al een wereld van verschil maken voor veel studerende mantelzorgers.

Statuut voor jonge mantelzorgers in het hoger onderwijs

Illustratie van meisje en vrouw die aan een tafel zitten en spreken

Eén van de krachtigste signalen die hogescholen en universiteiten t.a.v. jonge mantelzorgers kunnen geven, is het invoeren van een mantelzorgstatuut. Hierdoor zal de school de jonge mantelzorger gericht kunnen ondersteunen zowel tijdens het academiejaar als tijdens de examenperiode.

Bij onderstaande hogescholen en universiteiten kan je terecht voor een mantelzorgstatuut of andere vormen van ondersteuning als mantelzorger.

Thomas More

Thomas More biedt individuele faciliteiten aan studenten die mantelzorger zijn.

Meer informatie

Howest

Howest heeft een statuut voor studenten in specifieke sociale of individuele omstandigheden, waaronder mantelzorg.

Meer informatie

UCLL

UCLL heeft een statuut 'student-mantelzorger'.

Meer informatie

VUB

VUB heeft een 'ReFlex-statuut'. Studenten in een bijzondere situatie, zoals mantelzorgers kunnen dit statuut aanvragen.

Meer informatie

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts heeft een speciaal statuut voor studenten die mantelzorger zijn.

Meer informatie

UHasselt

Bij UHasselt kan je je registreren als student in bijzondere omstandigheden waardoor je, waar nodig, beroep kan doen op extra faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties.

Meer informatie

UGent

UGent heeft een bijzonder statuut voor studenten die kunnen aantonen dat ze zich in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden bevinden.

Meer informatie

PXL

PXL heeft een statuut 'bijzondere omstandigheden'.

Meer informatie

VIVES

VIVES heeft een statuut 'student-mantelzorger'.

Meer informatie

HoGent

HoGent heeft een bijzonder statuut voor uitzonderlijke individuele en sociale omstandigheden, waaronder mantelzorg.

Meer informatie

Artevelde hogeschool

Artevelde hogeschool heeft een bijzonder statuut voor studenten in 'andere individuele omstandigheden', waaronder mantelzorg.

Meer informatie

Karel De Grote Hogeschool

Karel De Grote Hogeschool heeft een statuut 'belastende (psycho-)sociale omstandigheden' waar je ook beroep op kan doen als je bijvoorbeeld zorgt voor een ouder.

Meer informatie

KULeuven

KULeuven heeft een statuut voor bijzondere individuele omstandigheden waar ook mantelzorgers beroep op kunnen doen.

Meer informatie

ULB

ULB heeft een statuut voor studenten die mantelzorger zijn.

Meer informatie

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool Antwerpen kan je als mantelzorger individuele aanpassingen aanvragen.

Meer informatie

Antwerp Maritime Academy

Antwerp Maritime Academy heeft een bijzonder statuut waar je ook als mantelzorger beroep op kan doen. Het aanvragen van dit statuut doe je via STUVO HZS (stuvo@hzs.be).

Staat jouw universiteit of hogeschool niet in deze lijst? En wil je meer info over ondersteuning of een gesprek met een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met de dienst studentenvoorzieningen van je hogeschool of universiteit.

"Steun vanuit de school zou veel deugd doen. Meer begrip zeker ook. Maar ik zou liever niet willen dat mijn medestudenten weten dat ik een mantelzorger ben. Ik wil zelf kiezen tegen wie ik dit vertel en tegen wie niet."

Jonge mantelzorger

Waar kan je terecht?

In onderstaande contactpunten kan je terecht voor meer info voor extra ondersteuning als studerende mantelzorger:

Binnen het hoger onderwijs

STUVO (dienst studentenvoorzieningen)

De dienst studentenvoorzieningen helpt studenten om de studies zorgeloos tot een goed einde te brengen. Heb je nood aan een babbel, heb je vragen over betalingen, studentenwoning of vragen over je zorgsituatie? Ga dan langs bij STUVO. Elke hoger onderwijsinstelling heeft een STUVO.

Studentenpsycholoog, studiecoach, studie trajectbegeleiding…

Hoger onderwijsinstellingen hebben binnen de opleiding een (eerstelijns) medewerker waar je terecht kan met vragen over je studieverloop, persoonlijke (zorg)situatie, studiemethodes, financiële zaken…

Buiten het onderwijs

Steunpunt Mantelzorg

Is een organisatie die zich inzet voor mantelzorgers, jong en oud. Ze organiseren workshops, praatgroepen en infosessies voor mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden. Je kan er terecht met al zijn vragen over mantelzorg.

Naar Steunpunt Mantelzorg

ZoJong! 

Is een organisatie die een platform biedt voor jonge mantelzorgers, waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en een plek om te ventileren en hun gevoelens te uiten.

Naar ZoJong!

JAC

Deze organisatie ondersteunt jongeren door advies, begeleiding en informatie te bieden over verschillende thema’s: gezondheid, je goed voelen, familie en relaties, wonen…

Naar het JAC

OverKop

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar allerlei activiteiten doen. Het is een veilige plek waar jongeren een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Naar Overkop

Awel

Is een organisatie waar jongeren terecht kunnen met hun vragen en problemen. Via telefoon, mail, forum of chat biedt awel een luisterend oor en geeft het advies over verschillende onderwerpen, zoals thuis- en schoolproblemen, relaties en geestelijke gezondheid.

Naar Awel

Moodspace

Is een digitaal platform waar studenten betrouwbare info, tips en zelfhulp vinden over mentaal welzijn tijdens het studeren. Je vindt er verhalen van studenten, peptalks en wegwijzers naar professionele hulp.

Naar moodspace

Hoplr

Is een digitaal platform waar mensen in dezelfde buurt met elkaar kunnen communiceren, informatie kunnen delen, hulp kunnen vragen of aanbieden, evenementen kunnen organiseren en meer.

Naar Hoplr

TEJO

Biedt laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Naar TEJO

Ziekenfondsen

Heb je een vraag over financiële ondersteuning, inschakelen van professionele hulp, organisatie van de zorg, hulpmiddelen of wil je een gesprek over je zorgsituatie? Dan kan iemand terecht bij zijn/haar ziekenfonds.

Meer over ziekenfondsen

Kzitermee.be

Is een digitaal platform waar een persoon hulp kan zoeken voor zichzelf of een ander. Via een laagdrempelig keuzemenu kom je in contact met hulplijnen die je kunnen helpen met persoonlijke uitdagingen.

Naar Kzitermee.be

Bloom-up

Is een digitaal platform waar je op een laagdrempelig manier in gesprek kan gaan met een erkende psycholoog of psychotherapeut.

Naar Bloom-up

i-mens

Is een onafhankelijke zorgorganisatie. Ze zijn er voor iedereen, in elke fase van het leven. Van voor de geboorte tot aan de laatste levensfase. Ze brengen alle zorg aan huis zodat jij je eigen leven in handen kan blijven houden.

Naar i-mens

Missing You 

Organiseert activiteiten en evenementen om ondersteuning te bieden aan mensen die een dierbare hebben verloren. Dit omvat onder andere: ontmoetingsdagen, lotgenotengroepen en rouwkampen.

Naar Missing You