Mantelzorgers Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum
Het biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen.

Facebook Twitter LinkedIn
Opvang buitenshuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

​Een woonzorgcentrum is de nieuwe benaming voor wat vroeger een ‘rusthuis’ werd genoemd. 

Wie kan in een woonzorgcentrum terecht?

Zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder. Je hebt een bijna permanente zorgnood of nood aan hulp of toezicht waardoor je niet meer alleen kan blijven wonen. Andere zorgformules, zoals mantel- en thuiszorg, kunnen onvoldoende hulp/zorg bieden. 

Wat mag je verwachten?

Elke bewoner heeft een eigen kamer (met eigen badkamer), maar je maakt wel deel uit van een leefgroep van +/- 18 bewoners die op dezelfde verdieping/afdeling verblijven. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners elkaar en bezoekers kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Deelname aan de activiteiten is niet verplicht, maar draagt wel bij tot een aangenaam samenleven en het onderhouden van sociaal contact.

Inwoners van een woonzorgcentrum krijgen hulp bij dagelijkse taken, (lichaams-)verzorging en verpleging.

Afhankelijk van het gekozen woonzorgcentrum is er een sociale dienst waar je als bewoner terecht kan. Sommige woonzorgcentra hebben zich gespecialiseerd rond een bepaalde aandoening, zoals bijvoorbeeld (jong)dementie, waardoor hun aanbod en infrastructuur nog beter is afgestemd op de noden en behoeften van deze doelgroep.

Er zijn woonzorgcentra die opgericht zijn door OCMW’s of private initiatieven (al dan niet commercieel). Opgelet: soms werkt een woonzorgcentrum met filmpjes of promotiecampagnes die de indruk wekken dat je op hotel gaat, deze zijn vaak misleidend. Ga daarom op bezoek en in gesprek. Het kan nodig zijn om je verwachtingen bij te stellen.

Woonzorgcentra bieden vaak nog andere diensten aan zoals dagopvang, kortverblijf of assistentiewoningen.

Dagprijs en supplementen?

Hoeveel je betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten, zoals internet of telefonie.

Meer informatie over de dagprijs vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe zet je de stap om te verhuizen?

  1. Je neemt contact op met het woonzorgcentrum van jouw keuze en maakt een afspraak. Soms moet je je eerst aanmelden en neemt het woonzorgcentrum zelf opnieuw contact op.
  2. Tijdens een eerste afspraak overloop je de noden van de zorgvrager en het aanbod van het woonzorgcentrum. Je vraagt best ook naar de dagprijs en de prijs voor supplementen.
  3. Een bezoek aan het woonzorgcentrum is aangewezen om een beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen.
  4. Indien akkoord, dan teken je een contract en bespreek je de verhuis. Mogelijks is er een wachttijd en kan de zorgvrager niet onmiddellijk verhuizen. Als dit nodig is, kan je bekijken of er kortverblijf mogelijk is in het gekozen woonzorgcentrum.

Ook na een opname blijf je mantelzorger en zijn er nog heel wat zorgtaken of administratieve zaken die je opneemt. Bespreek met het woonzorgcentrum welke rol jij als mantelzorger kan opnemen.

Waar kan je een woonzorgcentrum vinden?

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid kan je de adressen van de erkende woonzorgcentra vinden.

Je leest er ook meer over de erkenningsvoorwaarden en -normen waaraan ze moeten voldoen. Dit neemt niet weg dat er heel wat verschillen zijn tussen de erkende woonzorgcentra. Informeer je dus goed en ga vooraf een kijkje nemen.

Heb je vragen waar het woonzorgcentrum geen antwoorden op kan bieden of ben je niet tevreden over de dienstverlening?

Contacteer de woonzorglijn:

Thema's

Alle thema's