Mantelzorgers Thuisverpleging
Thuisverpleging
Dit is medische zorg door een verpleegkundige aan huis.
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
thuis blijven wonen

Wat mag je verstaan onder thuisverpleging? Het gaat om medische zorgen die:

 • niet in een ziekenhuis of bij een dokter moeten gebeuren.

 • je als mantelzorger niet zelf kan (en vaak ook niet mag) uitvoeren.

 • uitgevoerd worden door een dienst voor thuisverpleging of een zelfstandige verpleegkundige.

Enkele voorbeelden :

 • Inspuitingen

 • Wondzorg

 • Bloedname

 • Diabeteszorg

 • Zorg bij een stoma: dit is een kunstmatig aangelegde uitgang in het lichaam, bijvoorbeeld voor stoelgang, die kan gemaakt worden na bijvoorbeeld een maag- of darmoperatie

 • Incontinentiezorg

 • Hulp bij het aan- en uitdoen van compressie- en steunkousen

 • ​Hygiënische zorgen

 • Palliatieve zorgen: dit is zorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. De belangrijkste taak van de thuisverpleegkundige is het behouden of vergroten van het comfort van de zorgvrager. In samenspraak met familie, artsen en het ziekenhuis wordt er zorg op maat uitgewerkt. 

Specifieke vragen kunnen altijd voorgelegd worden aan de verpleegkundige. 

Hoe wordt thuisverpleging aangevraagd?

 1. De behandelende arts bepaalt of thuisverpleging nodig is en schrijft een voorschrift uit. Ter info: voor de hygiënische zorgen is geen voorschrift nodig. Je kan hiervoor ook een beroep doen op een verzorgende van een dienst voor gezinszorg.

 2. Jij contacteert een dienst voor thuisverpleging of een zelfstandig verpleegkundige en maakt een afspraak. Je doet een zorgaanvraag aan de hand van het voorschrift van de arts. Op de w​ebsite van het Agentschap zorg en gezondheid vind je een lijst met adressen voor thuisverpleging. Op de website van de sociale kaart​ kan je zoeken naar adressen voor thuisverpleging in jouw buurt. 

 3. Een verpleegkundige komt een eerste keer langs. Jullie bespreken de nodige zorg die is voorgeschreven. Je geeft het voorschrift af en jullie bepalen samen hoe de verdere zorg wordt ingepland. 

Wat is de kostprijs?

De meeste kosten worden rechtstreeks opgenomen door het ziekenfonds waardoor de zorgvrager zelf geen factuur krijgt. Belangrijk is om bij het kennismakingsgesprek met de verpleegkundige te bekijken of er kosten zijn die de zorgvrager zelf moet dragen.

Verzorgingsmateriaal en/of medicijnen moeten op voorhand aangekocht worden. Bij injecties worden spuiten en naalden door de verpleegkundige zelf meegebracht.

Tips

 • Kijk na of de verpleegkundige geconventioneerd is. Dit wil zeggen dat hij/zij de wettelijke tarieven hanteert. Dit kan via de website van het RIZIV
 • Het aanbod aan diensten die thuisverpleging aanbieden is groot. Om te weten wat of wie het best bij de zorgvrager past, kan je advies vragen aan de huisarts of vraag je eens rond in jouw omgeving. Misschien zijn er mensen die goede ervaringen hebben met een bepaalde verpleegkundige en/of dienst.
 • Doe je als mantelzorger bepaalde medische handelingen, zoals inspuitingen, wondverzorging, sondevoeding,... zelf, dan heb je hiervoor een attest nodig. Je thuisverpleegkundige kan je hiervoor opleiden. Meer informatie vind je in de brochure 'verpleegkundige handelingen door mantelzorgers' van de Socialistische Mutualiteit en 'verpleegkundige handelingen door mantelzorgers' van de Liberale Mutualiteit.

Veelgestelde vragen

Op hoeveel thuisverpleging heeft iemand  recht?

De huisarts of behandelende arts bepaalt of er thuisverpleging nodig is en ook de hoeveelheid zorg. Bijvoorbeeld bij het verzorgen van een wonde wordt de duur bepaald door de soort wonde en de zorg die nodig is voor een snelle genezing.  Ook de graad van zorgbehoevendheid is een bepalende factor. Is de zorgvrager beperkt, zwaar of niet-zwaar zorgbehoevend.

Voor zwaar zorgbehoevende personen zijn er minima vastgelegd en zal de arts de zorgbehoevendheid  bepalen aan de hand van de KATZ-schaal. Dit is een vragenlijst die de arts met de zorgvrager overloopt. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de zorgvrager een score waardoor hij of zij tot een bepaalde categorie behoort. Je kan dit navragen bij de verpleegkundige.

 • Categorie A en B: erg- en zeer erg zorgbehoevende patiënten = minstens één huisbezoek per dag met hygiënische zorgen.
 • Categorie C: meest erg zorgbehoevende patiënten = minstens twee huisbezoeken per dag waarvan één met hygiënische zorgen.

Voor hygiënische zorgen bepaalt de thuisverpleegkundige  wat er nodig is. Hij/zij doet dit in overleg met de mantelzorger, arts en eventueel andere zorgverleners.

Wat als er klachten zijn over de thuisverpleging?

Als er klachten zijn over de verpleegkundige en/of de toegediende zorgen, dan kan dit best gemeld worden bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Hij/zij zal de klacht onderzoeken en indien mogelijk maatregelen nemen.

Wat als de betrokkene meer thuisverpleging wenst?

Als je vindt dat er meer zorg nodig is, dan kan je dit best eerst bespreken met de verpleegkundige zelf of de behandelende arts.

Verzorgster geeft tas koffie aan oude vrouw 

Thema's

Alle thema's