Mantelzorgers Samenwerken met mantelzorgers
Massa handen in de lucht
Samenwerken met mantelzorgers
Mantelzorgers als volwaardige partners in de zorg
Facebook Twitter LinkedIn
Samenwerken met mantelzorgers
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten

In dit thema richten we ons tot zorgprofessionals die samenwerken met mantelzorgers zoals:

  • diensten gezinszorg

  • thuisverpleging

  • huisartsen

  • apothekers

  • ergotherapeuten

  • en andere professionelen die zorg en ondersteuning bieden.

Ook woonzorgcentra en ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het betrekken van families en mantelzorgers.

Centraal in dit thema staat: aandacht hebben voor het perspectief van de mantelzorger(s) en het ruimere netwerk rond de zorgvrager.

Mantelzorgers en zorgvragers komen in contact met verschillende hulpverleners die komen en gaan. Als hulpverlener is het belangrijk een goede relatie op te bouwen en vertrouwen te winnen om de samenwerking goed te laten verlopen. Door de mantelzorger actief te betrekken, kan je meer zorg op maat bieden. De mantelzorger zal zich gewaardeerd voelen en de zorg langer volhouden.

Als professionele hulpverlener heb je niet enkel een relatie met de patiënt/zorgvrager, maar ook met de mantelzorger(s). We spreken van een 'zorgdriehoek'. Het is geen dialoog, maar een trialoog tussen zorgvrager-mantelzorger(s)-zorgverleners. En eigenlijk is het ruimer dan dat. Aandacht hebben voor de context en het sociale netwerk is meer dan de familie en mantelzorger(s). Het gaat ook over vrijwilligers, andere passanten of meer onzichtbare mantelzorgers die soms in een complexe relatie verbonden zijn.

Er bestaan heel wat methodieken, tools en vormingsmateriaal om jou als professionele zorgverlener te ondersteunen in een goede samenwerking met mantelzorgers.

Ontbreken er zaken, meld dit dan aan info@expertisepuntmantelzorg.be.

 
 
 

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's