Mantelzorgers Psychiatrische thuiszorg
Psychiatrische thuiszorg
Mensen met psychiatrische problemen kunnen beroep doen op  specifieke hulp in huis.
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
dienst gezinszorg; psychiatrische zorg; thuis blijven wonen

Psychiatrische thuiszorg biedt ondersteuning thuis voor personen met psychiatrische problemen. 

De begeleiding kan gaan over:

  • het bekijken van de mogelijkheden om zelfstandig te wonen

  • hoe een sociaal netwerk uitbouwen 

  • gezondheidszorgen

  • hulp bij administratie

  • ...

Bij het bepalen van de nodige ondersteuning vertrekt men vanuit de noden en behoeften van de zorgvrager. Het vastleggen van de nodige hulp en zorg gebeurt in overleg met jullie, de huisarts, verpleging, gezinszorg en/of de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Psychiatrische thuiszorg is teamwerk. Door gebruik te maken van psychiatrische thuiszorg kunnen opnames misschien vermeden worden of kan de opnametijd verkorten.

Wie kan hier een beroep op doen?

Zorgvragers met psychiatrische problemen, tussen de 16 en 65 jaar, die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen.

Hoeveel kost psychiatrische thuiszorg?

Je betaalt enkel de raadpleging van een psychiater. De verdere ondersteuning is kosteloos.

Hoe lang kan dit duren?

De duur van de begeleiding en de intensiteit is afhankelijk van de noden van de zorgvrager.

Wie kan hierbij helpen?

Je kan terecht bij je huisarts, de dienst maatschappelijke werk van jouw ziekenfonds of Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij maken je wegwijs in het aanbod en verwijzen indien nodig door. 

Meer weten: de website geestelijk gezond Vlaanderen maakt je wegwijs in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg.

Als familie van psychisch kwetsbare mensen kan je terecht bij Similes.

Jonge man kijkt zorgelijk uit op groot raam met zicht op kale bomen

Thema's

Alle thema's