Mantelzorgers Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
Opvang en ondersteuning voor personen met psychische problemen.

Facebook Twitter LinkedIn
Opvang buitenshuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
psychiatrische zorg

Het gaat over een gestabiliseerde en langdurige psychische stoornis waarvoor geen verzorging meer nodig is in een psychiatrische ziekenhuis. Zelfstandig wonen daarentegen is ook niet mogelijk. Een opname in een PVT kan dan een oplossing bieden. Deze is vaak definitief.

Tijdens de opname word je begeleid door een team van psychiaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, opvoeders en maatschappelijk werkers. De focus ligt op het verhogen van de zelfredzaamheid.

Om een definitieve opname te vermijden, zijn er verschillende diensten die ondersteuning thuis bieden. Je kan terecht bij een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrische thuiszorg of een initiatief voor beschut wonen.

Waar kan je ze vinden?

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je de erkende PVT's.

Thema's

Alle thema's