Mantelzorgers Pleegzorg
Pleegzorg
Kleinschalige opvang in een gezin.
Facebook Twitter LinkedIn
Opvang buitenshuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

Personen met een handicap of psychiatrische problematiek kunnen terecht in een pleeggezin. Ze worden er opgevangen in de huiselijke, warme sfeer van het gezin. De opvang kan tijdelijk zijn, kort- of langlopend. Een pleegzorgbegeleider zorgt voor ondersteuning en begeleiding van het gastgezin, de pleeggast en de ouder. Ze begeleiden je door het aanbod van opvang van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Wie kan er terecht

Pleegzorg is er voor jongeren, maar ook voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een medisch attest.

Vang je een pleeggast thuis op?

Zorg je thuis voor een familielid of kennis met een handicap of een psychiatrische problematiek? Dan kan een dienst pleegzorg je ondersteunen. Een begeleid(st)er komt regelmatig op bezoek en kan je helpen met vragen over sociale administratie, dagbesteding, vrije tijd, thuiszorgdiensten,…. Je kan er ook terecht met je vragen en zorgen over het verblijf. De volwassene voor wie je zorgt, kan bij je thuis wonen of er af en toe verblijven. 
opgelet: dit geldt niet als je zorgt voor je partner of kind, wel voor bijvoorbeeld een broer of zus.

Je kan hiervoor in aanmerking komen voor een pleegzorgvergoeding. Je ontvangt dan maandelijks een financiële vergoeding. 

Meer weten over pleegzorg?

In elke provincie is er één dienst pleegzorg die je hierin kan begeleiden. De contactgegevens en meer informatie over pleegzorg vind je op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

Thema's

Alle thema's