Mantelzorgers Palliatieve thuiszorg
Palliatieve thuiszorg
Wil de persoon voor wie je zorgt de laatste dagen, weken of maanden thuis verzorgd worden, dan kan een palliatief thuiszorgteam je bijstaan.
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
palliatieve zorg; verlies en rouw

Palliatieve zorg is de totale zorg voor patiënten bij wie de ziekte niet meer te genezen is. Met totale zorg wordt bedoeld dat naast de aandacht voor de lichamelijke klachten ook aandacht geschonken wordt aan de psychische, sociale en spiritueel-existentiële noden van de zieke en zijn familie. Hierbij streeft men naar de best mogelijke levenskwaliteit tot aan het sterven. Palliatieve zorg betekent alles wat men nog kan doen voor de zieke wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Een palliatief thuiszorgteam is een aanvulling op en een ondersteuning van de bestaande zorgverlening. Tijdens de huisbezoeken en in nauw overleg met de huisarts en alle andere betrokkenen wordt nagegaan welke noden er zijn en samen wordt naar een oplossing gezocht. Het team bestaat meestal uit verpleegkundigen, artsen en eventueel een psycholoog of maatschappelijk werker. Allen hebben ze een specifieke bekwaamheid en ervaring inzake palliatieve zorgverlening. Ze treden niet in de plaats van andere betrokken zorgverleners en nemen hun taken niet over.

Wat doen ze?

Het palliatief thuiszorgteam kan de palliatieve verzorging thuis ondersteunen op de volgende manieren:

  • Pijn- en symptoomcontrole
  • Psychische, sociale en spiritueel-existentiële ondersteuning
  • Organisatie van de thuiszorg
  • Inschakeling van vrijwilligers

Hoeveel kost het?

De begeleiding is gratis.

Waar kan ik terecht?

Voor de contactgegevens van het palliatief thuiszorgteam: klik hier.

Cloesup van hand met pil en wazig beeld van jonge man op achtergrond

Thema's

Alle thema's