Mantelzorgers Opvang voor personen met een handicap
Opvang voor personen met een handicap
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zorgt voor de erkenning van de handicap en biedt ondersteuning. Je kan er terecht als je jonger bent dan 65 jaar (of als je voor je 65ste al een erkenning had).
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis; Opvang buitenshuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten

​Ben je minderjarig?

Ben je meerderjarig?

Om te weten  welke opvang best is, kan je de zorgvraag in kaart brengen via een ondersteuningsplan. Een dienst ondersteuningsplan (DOP) of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds kan je hierbij helpen.

Heb je een beperkte ondersteuningsnood of ben je in afwachting van meer intensieve ondersteuning, dan kan je in aanmerking komen voor het zorgbudget voor personen met een handicap.

Belangrijk: je kan enkel terecht bij het VAPH als je jonger bent dan 65 jaar of als je een erkenning hebt bij het VAPH vóór je 65ste.

Personen met een handicap, kunnen ook terecht binnen het reguliere aanbod van de diensten die opvang bieden thuis of buitenshuis. Daarnaast kan je er als ouder of familielid van een persoon met een handicap ook voor kiezen om een ouderinitatief op te richten. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Gipso

Andere interessante artikels

Naast het VAPH zorgen ook de FOD Sociale Zekerheid en de Vlaamse Overheid voor een erkenning van de handicap vóór én na je 65ste. Deze erkenning geeft je recht op een financiële tegemoetkoming. Het gaat over:

Meer over tegemoetkomingen vind je in het thema 'tegemoetkomingen voor zorgvragers'.

 
 
 

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's