Mantelzorgers Inhoud toevoegen

Activiteit aanmaken

Fijn dat jij een activiteit wil delen. Hou je er rekening mee dat enkel activiteiten voor mantelzorgers en/of professionelen over mantelzorg (of deelaspecten er van) via het expertisepunt gedeeld kunnen worden.

Een activiteit aanmaken doe je zo:

Stap 1: Verzamel alle nodige gegevens (Datum, locatie, omschrijving, inschrijvingsrichtlijnen, kostprijs,…)

Stap 2: Geef de tit​el van jouw activiteit in in het vakje hieronder achter 'naam'

Stap 3: Klik op de knop 'Activiteit V2'

Stap 4: Klik op de hyperlink van jouw activiteit

Stap 5: Vul het sjabloon in (vermeld zo veel mogelijk gegevens over je activiteit en vergeet niet aan te geven of en waar ze kunnen inschrijven)

Stap 6: Klik op 'Test opmaken' - 'Inchecken' (links bovenaan)

Stap 7​: Na controle door het VEM wordt de activiteit gepubliceerd op de website. Het VEM beslist autonoom om activiteiten wel of niet te publiceren.

Opgelet:

zorg ervoor dat de sitebezoeker uit de titel kan afleiden waar de activiteit over gaat.​ ​Gebruik volgende tekens NIET: " # % & * : < > ? \ / { } ~ | Leestekens zoals "?" en ":" kan je direct in het sjabloon nog wél invoegen. Is de titel te lang? Kort de titel in.Naam
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.

Thema's

Alle thema's