Mantelzorgers Gezinszorg
Gezinszorg
Gezinszorg ondersteunt zorgvragers in het dagelijkse leven.
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
dienst gezinszorg; OCMW; respijtzorg

Dat kan gaan van helpen bij het wassen, aankleden, koken, de was, ontspanning tot hulp bij administratie of het bieden van een luisterend oor.  Welke zorg en hoeveel, bespreken jullie samen. De verzorgende ontlast jou als mantelzorg door een aantal zorgtaken over te nemen en ondersteunt ook jou.

Verzorgenden zijn opgeleid om zorg en ondersteuning te bieden aan een brede doelgroep. De meeste diensten hebben specifiek opgeleide verzorgenden voor kwetsbare doelgroepen (bv. psychische moeilijkheden, handicap, dementie, mentale beperking) - informeer bij je dienst gezinszorg.

Wat kan je aan een dienst voor gezinszorg vragen?

Persoonlijke verzorging is hulp bij:

 • wassen
 • aan- en uitkleden
 • eten en drinken
 • bewegen en verplaatsen, zowel binnenshuis als buitenshuis
 • naar het toilet gaan
 • inname geneesmiddelen 

Huishoudelijke hulp, helpen met:

 • koken, afruimen en afwassen
 • het wassen, strijken en herstellen van kleding
 • het schoonmaken van de woning
 • boodschappen doen

Psychologische en sociale ondersteuning:

 • steun bij het verwerken van psychologische en emotionele problemen
 • luisteren
 • helpen bij sociale contacten, ontspanning en administratie 

Bijkomend zal de verzorgende helpen:

 • in het verhogen van de draagkracht van de zorgvrager en jou als mantelzorger.
 • bij het opvangen en doorgeven van problemen en het stimuleren van zelfzorg. 

De hulpverlener let mee op voor mogelijke crisissituaties en kan jullie bijstaan in moeilijke momenten.

Een verzorgende kan ook in het weekend, 's avonds en 's nachts langskomen.

Tip

Sommige diensten voor gezinszorg bieden  verwenzorg aan. Ze maken dan gebruik van de accomodatie in een woonzorgcentrum/rusthuis of dagopvang om de zorgvrager te verwennen met een deugddoend bad, haar- of voetverzorging. Informeer hiervoor bij je dienst gezinszorg.

Tot wie richt een dienst gezinszorg zich?

 Iedereen met een zorgnood kan er terecht. Dit kunnen ouderen zijn, persoen met een beperking, jonge moeders of langdurig zieken.

Wat is de kostprijs?

Er wordt een prijs op maat berekend, afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie. Dit wordt de gebruikersbijdrage genoemd. Op de website van het Agentschap zorg en gezondheid vind je meer informatie over hoe de gebruikersbijdrage berekend wordt.

Tip: personen met een handicap die recht hebben op een zorgbudget of een persoonsvolgend budget (PVB), kunnen dit gebruiken om hulp van een dienst gezinszorg te betalen.

Wie biedt er gezinszorg aan?     

Een lijst van de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan je vinden op de website van het Agentschap zorg en gezondheid. Op de website van de sociale kaart​​ kan je zoeken naar diensten voor g​ezinszorg en aanvullende thuiszorg in jouw buurt. 

Hoe verloopt een aanvraag?

 1. Je neemt contact op met de dienst van jou keuze. Een maatschappelijk werker/-ster van het OCMW of jouw ziekenfonds kan helpen bij de aanvraag.
 1. Daarna volgt er een huisbezoek door een medewerker van de gekozen dienst. Tijdens dit bezoek praten jullie over:
   • de zorgnoden
   • de sociale situatie van de zorgvrager
   • de woonsituatie
   • de mogelijke ondersteuning door jou als mantelzorger en eventuele familie, vrienden, buren…
 1. Daarna werkt de medewerker een verslag uit met de omschrijving van welk soort hulp en hoeveel er nodig is. Dit gesprek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert met jullie zorgnoden.
 1. Bij het verslag ontvangen jullie ook een voorstel van gebruikersbijdrage. Ga je hiermee akkoord, dan kunnen jullie concrete afspraken maken over wanneer de gezinszorg kan starten en hoe de eerste keer zal verlopen.

Aarzel niet om gezinszorg aan te vragen. Soms is er weerstand bij de zorgvrager om iemand vreemd binnen te halen in de thuissituatie. Dit is een nieuwe relatie die moet groeien en die een beetje tijd en ruimte vraagt.

Wees alert voor je eigen noden en maak daar tijd voor. Voorkom ontspoorde zorg door externe hulp in te schakelen.  

Veelgestelde vragen

Bestaat er acute gezinszorg?

Ja dit bestaat. Acute zorg is gezinszorg voor maximaal 14 dagen. Dit is voor noodsituaties waarin onmiddellijk zorg nodig is. De aanvraag verloopt op dezelfde manier als bij gewone gezinszorg. Dit wordt vaak al opgestart voor het huisbezoek is afgelegd. 

Gezinshulp schenkt koffie uit bij bejaarde vrouw 

Thema's

Alle thema's