Mantelzorgers Dienst maatschappelijk werk
Dienst maatschappelijk werk
Iedereen kan gratis bij hen terecht voor informatie en advies over zorg, maar ook voor begeleiding en proactieve hulpverlening
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
ziekenfonds; zorgbudget zwaar zorgbehoevenden; zorgbudget personen met een handicap

De maatschappelijk werk(st)ers helpen bij administratieve taken, het aanvragen van tegemoetkomingen en bieden een luisterend oor. Zij bekijken de regelgeving die voor jou van toepassing is. Ze kunnen ook de organisatie van de thuiszorg op zich nemen en je begeleiden bij langdurige zorgsituaties.  

Hun aanbod

Ondersteuning en hulpverlening

Een dienst maatschappelijk werk biedt antwoorden en ondersteuning rond vragen over of problemen met:

  • (langdurige) ziekte

  • handicap

  • ouderdom

  • sociale voordelen

  • voorzieningen

  • (thuis)zorgsituaties

  • ...

Attest graad van zorgbehoefte 

Denk je in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere Vlaamse zorgverzekering)? Dan kan de dienst maatschappelijk werk je graad van zorgbehoefte vaststellen en een attest afleveren. 

Ondersteuningsaanbod voor personen met een handicap

Waar kan ik een dienst maatschappelijk werk vinden?

Elk ziekenfonds heeft zijn eigen dienst maatschappelijk werk of via het OCMW. De dienst werkt vaak op afspraak. Neem best op voorhand telefonisch contact op.  Als je niet mobiel bent, kan er een medewerker op huisbezoek komen.
De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen kan je bekijken op de website van het agentschap zorg en gezondheid. Die van het OCMW vind je via de sociale kaart.

Jonge vrouw aan loket

Thema's

Alle thema's