Mantelzorgers Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische moeilijkheden.
Facebook Twitter LinkedIn
Ondersteuning thuis
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
psychiatrische zorg

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen die in een thuisomgeving wonen.  Door de begeleiding kan je een opname vermijden. CGG's begeleiden:

  • Kinderen

  • Jongeren

  • Volwassenen

  • Ouderen

Het team van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers,... Zij werken samen en zoeken welke aanpak het beste antwoord biedt op de hulpvraag.

Belangrijk! Heb je het vermoeden dat iemand met een psychisch probleem kampt? Neem eerst contact op met de huisarts. De huisarts heeft een goed zicht op de voorgeschiedenis en ontvangt na doorverwijzing informatie over de behandeling. Zo geraakt de informatie niet versnipperd. 

Hoe kom je bij een CGG terecht?

Je huisarts of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) verwijst je door. Je kan er enkel op afspraak terecht.

Hoe ziet de begeleiding van een CGG er uit?

Allereerst is er een verkenningsgesprek om een goed zicht te krijgen op de vragen en noden die er zijn. Vragen kunnen zijn:

  • Waar gaan we rond werken?

  • Hoe gaan we dit aanpakken?

  • Wie moeten we daarbij betrekken?

  • Hoe zullen we zien of er iets verandert?

  • Is medicatie nodig/zinvol?

Daarna krijg je begeleiding op maat die kan bestaan uit consultatiegesprekken en/of begeleidingsmomenten.

Waar kan je een CGG vinden?

Een kaart met alle contactgegevens van de CGG's.

Om een afspraak te maken neem je telefonisch contact op met een centrum in je buurt.

Wat zijn de tarieven in een CGG?

Het standaardtarief is 11 euro. Urgentiezorg en een eerste consultatie blijven gratis. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming of mensen in budgetbegeleiding, betalen een verminderd tarief van 4 euro per gesprek.

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn gesubsidieerde instellingen. Sommigen zijn ook actief op het vlak van suïcidepreventie, kindermishandeling, ouderenzorg, alcohol- en drugproblematiek, forensische zorg,…

Meer weten

De website geestelijk gezond Vlaanderen maakt je wegwijs in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg.

Als familie van psychisch kwetsbare mensen kan je terecht bij Similes.

Thema's

Alle thema's