Mantelzorgers Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Op elke school in Vlaanderen is begeleiding voor leerlingen door een CLB.
Facebook Twitter LinkedIn
Jonge mantelzorgers
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

Een CLB is er voor leerlingen en ouders (en leerkrachten en schooldirecties), zij kunnen helpen bij:

  • problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

student met boeken in de hand

Hoe kom je bij een CLB terecht?

 Je kan steeds zelf een vraag stellen aan het CLB, maar het kan ook zijn dat het CLB zelf contact opneemt. Dat is dan meestal omdat er zich een probleem voordoet. Als het gaat om problematische afwezigheid op school of resultaten van een medisch onderzoek, kan je een gesprek met het CLB niet weigeren.

Soms kan de school je ook aanraden om contact op te nemen met het CLB, maar dan bespreken ze dit eerst met jou.

Moet je hiervoor betalen?

De ondersteuning door een CLB is gratis. Zij hebben niet alleen maatschappelijk werkers, maar ook artsen, verpleegkundigen, pedagogen en psychologen in dienst.

Waar kan je ze vinden?

De contactgegevens van jouw CLB staan in het schoolreglement en normaal ook op de website van de school. Maar je kan ook zoeken via: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

Thema's

Alle thema's