Mantelzorgers Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg
Cover actieonderzoek
Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg
Een onderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan
Facebook Twitter LinkedIn
Samenwerken met mantelzorgers; Onderzoek
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
onderzoek

​​Inhoud

Mantelzorgers spelen een steeds belangrijkere rol in het zorgproces. Hoe zien zorgvragers, mantelzorgers en professionelen de samenwerking? Waar kan het beter en wat kan hen hierin helpen?

Dit actieonderzoek zoekt dit uit behandelt volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe wordt de samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers en professionals ervaren vanuit het standpunt van elke partner?
  2. Welke concrete verbeterpistes identificeren de partners ten aanzien van samenwerking?
  3. Welk instrument kan ontwikkeld en uitgetest worden om de samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers en professionals te optimaliseren?

Het onderzoek geeft een schets van de context waarbinnen de samenwerking zich afspeelt, bundelt de belangrijkste resultaten van een literatuurstudie, geeft een overzicht van bestaande goede praktijken en toont de resultaten van de focusgroepen met mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners.

Als resultaat hiervan werd een tool ontwikkeld die de samenwerking tussen de verschillende partijen bevordert: de 'Samenspraakfiche'. Kom meer te weten over de tool Samenspraak.

Een interessant onderzoek dat je inzicht geeft in de noden en verwachtingen van mantelzorgers en een instrument aanreikt om te komen tot een goede samenwerking.

Methode

Focusgroepen met mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners

Auteur(s)

Ida Walgraef, dr. Benedicte De Koker, Prof. dr. Nico De Witte

Uitgeverij

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jaar

2018

Thema's

Alle thema's